Kredyt Samochodowy

- formularz krótki

Imię
i nazwisko*:

Adres
e-mail*:

Numer
telefonu*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych

 

Kredyt Samochodowy - formularz zgłoszeniowy (1/2)

Dane personalne

Imię (imiona) i nazwisko*:

Pesel*:

Seria nr dowodu osobistego*:

Adres zameldowania:

Ulica, nr domu/mieszkania*:

Miasto*:

Kod pocztowy*:

Adres korespondencyjny:

ulica, nr domu/mieszkania:

Miasto:

Kod pocztowy:

Numery kontaktowe:

Nr telefonu stacjonarnego:

Nr telefonu komórkowego:

Informacje kredytowe

Cel kredytu*:

Wartość samochodu:

Waluta:

Lokalizacja:

ulica, nr domu/mieszkania:

Miasto:

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzane Moich danych osobowych i wykorzystywanie ich do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych oraz wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych do instytucji finansowych, do których składane będą wnioski o produkty finansowe oferowane przez Conkret Expert s.c. Zgadzam się również zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003, na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Conkret Expert s.c., z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 91/93 w Łodzi, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 50721 / 21169, NIP: 727-271-69-34